Návrh

Začínáme návštěvou u vás prohlídkou zahrady a jejího okolí.

Jako podklad pro naši práci od vás uvítáme:

  • vaši představu, jak a k čemu zahradu užívat
  • vaše oblíbené (i neoblíbené) rostliny, barvy, materiály …
  • popř. několik obrázků zahrad, které se vám líbí i nelíbí (jde nám o ilustraci stylu, kterému dáváte přednost)

Připravíme pracovní skicu/studii, nad kterou se opět setkáme. Upravíme dle vašich připomínek a následně dopracujeme do podrobnosti osazovacích plánů, případně i technických detailů (pokud je řešení vyžaduje).

Námi zhotovený návrh s radostí zrealizujeme. Pokud si však vyberete konkurenční realizační firmu, zlobit se na vás nebudeme. Projektovou dokumentaci připravíme tak, aby byla kompletní a výstižná.

Obsah dokumentace:

  • návrh celkového řešení, detaily
  • osazovací plán
  • popis technologií
  • výkaz výměr/položkový rozpočet

Proces navrhování i dokumentace pro menší plochy či částečné úpravy stávající zahrady je jednodušší a pro zákazníka i méně nákladný.