Školní zahrady

Děti všech věkových skupin se nejsnadněji učí hrou. Pro jejich rozvoj je nejdůležitější jejich smyslové vnímání. Přírodní výukové zahrady nabízejí různorodé prostředí, kde je možno pozorovat, ochutnávat, dotýkat se, očichávat, poslouchat …

Podíleli jsme se na vzniku několika školkových a školních zahrad. Každá přírodní výuková zahrada je pro nás jedinečnou hravou výzvou, díky které společně s vámi rozvíjíme své předchozí zkušenosti.

Nabízíme i tvořivé dílny – vyrábění z přírodnin. Pravděpodobně nemáme více kreativních nápadů než vy sami, ale určitě máme více času a příležitostí připravit potřebný materiál.